Studifisk :: Onze diensten

Dit is de gloednieuwe site van Studifisk, accountants & belastingconsulenten. Deze site is momenteel nog in opbouw. Onze excuses dus mocht u nog enige hinder ondervinden.

 

 

Onze grootste troeven zijn beroepskennis en mobiliteit. Op verzoek gaan wij naar de cliënten toe. Tijdens het bezoek verwerken we alle documenten bij de cliënt thuis, in de zaak of op diens kantoor. Zo dient de cliënt zich nooit te verplaatsen, hij raakt nooit zijn documenten kwijt EN hij heeft direct contact met zijn accountant - belastingconsulent. De cliënt krijgt een actuele stand van zaken met daaraan gekoppeld het nodige advies. Tijdens deze bezoeken kan de cliënt zijn vragen stellen en zal de accountant - belastingconsulent, indien mogelijk, hierop onmiddellijk de gepaste antwoorden geven. De geboden diensten zijn o.a. :

1. Boekhouding
2. Fiscaliteit
3. Startersadvies
4. Oprichting vennootschappen

1. Boekhouding

Iedere Belgische ondernemer (éénmanszaak of vennootschap) is verplicht een boekhouding te voeren.
Deze boekhouding moet voldoen aan enerzijds de boekhoudwetgeving en anderzijds aan de eisen opgelegd door onze fiscale wetgevers.

De erkende accountant - belastingconsulent I.A.B. staat de belgische ondernemers hierin bij :

  • ofwel voert hij deze boekhouding voor u. De I.A.B.-erkende accountant - belastingconsulent zal in uw plaats alle verplichte dagboeken bijhouden, hij zal voor u de nodige fiscale aangiftes indienen en hij zal indien dit vereist is uw jaarrekening opstellen en neerleggen bij de Nationale Bank van België.
  • ofwel geeft hij u raad inzake de organisatie van de boekhouding die u zelf voert: 
    adviezen, verbeteringen, tijdsbesparend werken, ...

2. Fiscaliteit

De belastingconsulenten zijn tevens hooggeschoolde fiscalisten die via seminaries en opleidingen steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes. Deze kennis wordt uiteraard ten dienste gesteld van het cliënteel.

Fiscaliteit is automatisch verbonden met boekhouding. Het één kan niet zonder het ander. Daarom ook dat de accountant - belastingconsulent zijn cliënt steeds fiscaal advies zal geven. Iedere bestuurs- of beleidsbeslissing heeft namelijk specifieke fiscale gevolgen.

3. Startersadvies

Gefeliciteerd, u vestigt zich als zelfstandige.

Dit is een belangrijk en moedig initiatief. Zoals in de volksmond wordt gezegd : "U gaat voor Uzelf beginnen" - dat betekent dat U rechtstreeks verantwoordelijk bent voor Uw succes, maar ook voor uw mislukking.

Statistieken en de ervaring leren dat 90% van de nieuwe ondernemingen binnen de 3 jaar na hun oprichting verdwijnen en dat de grote meerderheid van deze falingen te wijten zijn aan een gebrekkig beheer : men heeft de verplichte wettelijke formaliteiten niet op regelmatige basis vervuld, men heeft enkel oog gehad voor de verkoop en de productie en daarbij de facturering en de vorderingen van verschuldigde bedragen verwaarloosd.

Het volstaat niet om creatief, moedig en ijverig te zijn. Alvorens een beslissing te nemen, dient u bij elke stap goed ingelicht te zijn en goed na te denken. Zelfstandig zijn, betekent helemaal niet dat U alleen staat : integendeel, een zelfstandige moet raad vragen, hij moet alle oplossingen kennen en zich steeds bewust zijn dat het veel gemakkelijker is om uit te breiden dan om terug te moeten afslanken, te verminderen of te beperken.

Ervaren beroepsbeoefenaars zoals de I.A.B.-erkende accountants - belastingconsulenten staan klaar om U te helpen. Zij zullen U wijzen op alle wettelijke verplichtingen waaraan U zult onderworpen zijn en wij zullen U de te vervullen formaliteiten tevens vergemakkelijken. Zo kan u beroep op hen doen voor de aanvraag van uw :

  • ondernemingsnummer
  • BTW-nummer
  • aansluiting sociale kas

Laat niet na om een beroep op hen te doen.
Veel geluk...

4. Oprichting vennootschappen

Wanneer is het nodig een vennootschap op te richten?
Wat zijn de voordelen en nadelen van een vennootschap?
Hoe moet ik werken met mijn vennootschap?
Welke vennootschap past het best bij mijn behoeften?
Wat moet er in de statuten staan?

Voor al deze vragen kan u terecht bij de I.A.B.-erkende accountant - belastingconsulent. Hij geeft u hier niet alleen de juiste antwoorden op, maar hij zal u tevens begeleiden bij de oprichting van uw vennootschap. Dankzij zijn goede contacten met notarissen en revisoren is uw vennootschap in een oogwenk opgericht.

 

Copyright 2004-2005 :: Studifisk b.v.b.a. :: Alle rechten voorbehouden :: Site designed by Frederik Misplon